Count Down

00

D

00

H

00

M

00

S

HỘI NGHỊ SẢN PHỤ KHOA VIỆT PHÁP 2021

  • Thời gian: 18/12/2021
  • Hội nghị thực tế ảo lớn nhất đầu tiên trong lĩnh vực Sản phụ khoa Hà Nội
  • Dự kiến số lượng tham gia: 2000 đại biểu
  • Nội dung: 01 phiên toàn thể và 09 phiên họp chuyên đề
  • Đơn vị tổ chức: Bệnh viện Phụ sản Trung ương và Hội Phụ sản khoa Pháp phối hợp tổ chức

Ngày

Giờ

Phút

Giây
Chương trình hội thảo

Phiên 8B: Sơ sinh & chủ đề khác

2021-12-18 , 13:30 - 17:30

Phiên 3A: Chuẩn đoán trước sinh và y học thai nhi

2021-12-18, 10:00 - 10:00

Phiên 6B: Phổ biến kết quả nghiên cứu cấp nhà nước về trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán trước sinh

2021-12-18, 13:30 - 17:30

Phiên 9B: Điều dưỡng

2021-12-18, 13:30 - 17:30

Phiên 7B: Ung thư

2021-12-18, 13:30 - 17:30

Phiên 5A: Hỗ trợ sinh sản và nội tiết

2021-12-18, 13:30 - 17:30

Phiên 4A: Chẩn đoán trước sinh và y học thai nhi

2021-12-18, 08:00 - 08:00

Phiên 2A: Phụ khoa

2021-12-18, 08:00 - 08:00

Phiên 1A: SẢN KHOA

2021-12-18, 08:00 - 08:00

KHAI MẠC: HỘI NGHỊ SẢN PHỤ KHOA VIỆT PHÁP 2021

2021-12-18, 08:30 - 10:00

Bệnh viện phụ sản TW - Hội nghị Việt Pháp 2021

2021-12-05, 08:30 - 10:00

Tham quan triển lãm ảo 3D

Ban giám đốc bệnh viện

PGS.TS.Trần Danh Cường
Giám đốc
Bệnh viện Phụ sản TW
PGS.TS.Lê Hoài Chương
Phó Giám đốc
Bệnh viện Phụ - Sản Trung ương
ThS.BS.Lê Đình Cường
Phó Giám đốc
Bệnh viện Phụ - Sản Trung ương
PGS.TS.Vũ Văn Du
Phó Giám đốc
Bệnh viện Phụ - Sản Trung ương